Accessibility Tools

Skip to main content

Juridisk information

Scuderia Hanseat
Gesellschaft für sicheres Autofahren mbH
Sachsenstraße 5
D-20097 Hamburg

Telefon:  +49 40 226 326 680
Telefax:   +49 40 226 326 688

info@scuderia-hanseat.de
www.scuderia-hanseat.de


Företagets säte: Hamburg
Kommersiellt register:
Amtsgericht Hamburg HRB 129260

Momsregistreringsnummer
i enlighet med § 27a UStG: DE188336591

Företagsledning:
Peter Seidenberg
Dr Mathias Creon


Ansvar för innehåll
I enlighet med § 7.1 i TMG  är vi som tjänsteleverantör ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt gällande lagstiftning. I egenskap av tjänsteleverantörer, i den mening som avses i 8–10 §§, är vi dock inte skyldiga att övervaka information överförd eller lagrad av utomstående, eller att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet. Skyldighet att ta bort eller spärra användningen av information enligt gällande lagstiftning påverkas ej. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi fått kännedom om en specifik överträdelse. Så snart vi får kännedom om dylika överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Upphovsrätt
Innehållet och verken som webbplatsägaren skapat på denna webbplats omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, bearbetning, distribution och alla former av användning utöver det som upphovsrätten medger kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den utsträckning innehåll på denna webbplats inte har skapats av webbplatsägaren ska upphovsrätten för tredje part beaktas. Framförallt vid publicering av innehåll från tredje part markerar vi att det rör sig om sådant innehåll. Skulle du trots det upptäcka att upphovsrättsintrång föreligger, ber vi dig informera oss om detta. Så snart vi får kännedom om en sådan överträdelse tar vi omedelbart bort innehållet i fråga.

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gällande lag om skydd av personuppgifter liksom även i enlighet med denna sekretesspolicy.

Det är som regel möjligt att använda vår webbplats utan att tillhandahålla några personuppgifter. I den mån vi samlar in personuppgifter (till exempel namn, adress eller e-postadress) på vår webbplats görs detta i möjligaste mån alltid på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Observera dock att det vid dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation per e-post ) kan föreligga säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att garantera ett fullständigt skydd av dessa uppgifter mot obehörig tillgång från tredje part.

Scuderia Hanseat – Gesellschaft für sicheres Autofahren mbH
© All rights reserved.