Accessibility Tools

Skip to main content

Avbokning och avbeställning

Avbokningsskydd

Observera att du kan teckna avbokningsskydd för ditt deltagande i vår kurs för tävlingsförare, jämförbart med att teckna ett avbokningsskydd vid resa. Är du intresserad av att teckna ett sådant avbokningsskydd ger vi dig gärna en offert. Kontakta info@scuderia-hanseat.de.

Ersättare anmäld av deltagaren

Om en registrerad deltagare inte kan delta i kursen och meddelar Scuderia att hen har en ersättare som kan överta bokningen, utför Scuderia denna ombokning gratis.

Vid ombokning strax före kursen äger rum finns dock ingen rätt till korrigering av deltagarens namn i programhäftet och för de dokument som överlämnats i samband med kursen.

I ovannämnda fall kan deltagaren använda ett eventuellt tillgodohavande vid bokningen av en ny kurs.

Ombokning till en deltagare från väntelistan

Om en registrerad deltagare inte kan delta i kursen och Scuderia har en väntelista för kursen och någon därifrån övertar bokningen, görs även denna ombokning gratis.

Vid ombokning strax före kursen äger rum finns ingen rätt till korrigering av deltagarens namn i programhäftet och för de dokument som överlämnats i samband med kursen.

I ovannämnda fall kan deltagaren använda ett eventuellt återstående tillgodohavande vid bokningen av en ny kurs.

Ombokning till en senare kurs utan ersättare

Följande avgifter gäller vid ombokning till en senare kurs, utan ersättare som övertar bokningen till den aktuella kursen:

 • Ombokning fram till och med 60 dagar före kursstart:
  En ombokningsavgift på 200 EUR debiteras.
 • Ombokning fram till och med 45 dagar före kursstart:
  En ombokningsavgift på 600 EUR kommer att debiteras.
 • Ombokning fram till och med 30 dagar före kursstart:
  En ombokningsavgift på 1 200 EUR debiteras.
 • Ombokning fram till och med 15 dagar före kursstart:
  Bokningsavgiften debiteras som ombokningsavgift.

I ovannämnda fall kan deltagaren använda ett eventuellt återstående tillgodohavande vid bokningen av en ny kurs.

 • Ombokning inom 15 dagar före kursstart:
  Hela kursavgiften måste erläggas trots ombokning och
  ingen kreditering utgår för nybokad kurs utan denna måste betalas i sin helhet.

Tips för ombokningar

Om du av familje- eller hälsoskäl inte kommer att kunna delta i någon av våra kurser vid ett senare tillfälle, kan en återbetalning också göras av det tillgodohavande som återstår efter att eventuella avgifter dragits i enlighet med avbokningspolicyn.

På begäran fattar vår ledning efter eget gottfinnande beslut om detta från fall till fall och de kan komma att kräva att lämpliga intyg tillhandahålls som bevisar att senare deltagande inte är möjligt.

Scuderia Hanseat – Gesellschaft für sicheres Autofahren mbH
© All rights reserved.