Accessibility Tools

Skip to main content

Information om

Ansvarsfriskrivning på Nürburgring

Scuderia Hanseat, dess juridiska ombud och ställföreträdare frånsäger sig allt ansvar för deltagarens körning på Nürburgring. I samband med din bokning godkänner du detta förbehållslöst. I enlighet med gällande lagstiftning gäller inte denna ansvarsfriskrivning vid skador på liv, lem och hälsa. Endast i dessa fall kan Scuderia hållas ansvarigt i enlighet med gällande lagstiftning.

I samband med sin bokning avstår alla deltagare ömsesidigt från att ställa någon form av skadeståndskrav till följd av körning på Nürburgring och som kan ställas på banoperatören, Scuderia Hanseat, dess personal och representanter, liksom mot övriga deltagare samt ägare, innehavare och förare av andra fordon. Detta gäller dock inte vid uppsåtlig och grovt oaktsam skada.

Scuderia Hanseat – Gesellschaft für sicheres Autofahren mbH
© All rights reserved.