Accessibility Tools

Skip to main content

Försäkring

Tyska motorfordonsansvars- och -kaskoförsäkringar täcker för det mesta – även om omfattningen har begränsats alltmer på sistone – även skador som uppstår på Nürburgring inom ramarna för våra kurser. Detta eftersom varken våra kurser, tävlingarna eller slutprovet handlar om tidsklassificeringar, tävlingsplaceringar eller att uppnå maximal hastighet.

Vid våra kurser ligger fokus på att bemästra fordonet med högsta möjliga säkerhet.  Vårt mål är att förbättra våra deltagares körstil på ett sätt som även gör dem ännu säkrare i vanlig trafik. Framförallt i tävlingen och slutprovet är det bara körstilen vi bedömer, inte hastigheten. Ett villkor för alla deltagare i våra kurser är att de tecknar en omfattande ansvarsförsäkring som gäller övriga deltagare och våra medarbetare.

Trots det rekommenderar vi alla deltagare i våra kurser att de före registrering kontaktar sitt bilförsäkringsbolag och får information om vad deras försäkring täcker och vid behov tecknar en tilläggspremie. Läs även våra allmänna villkor.

Scuderia Hanseat – Gesellschaft für sicheres Autofahren mbH
© All rights reserved.