Accessibility Tools

Skip to main content

FAQ

Vanliga frågor och svar

Här listar vi vanliga frågor som vi får om vår kurs.

Passagerare? Hur skiljer sig passagerare från medförare?

Till vår kurs är även passagerare välkomna och deltagaravgiften för dem är förstås lägre. Minimiåldern för passagerare är 14 år. Godkänd för kurs, minimiålder 14 år.

Är du anmäld som “passagerare” får du inte köra det registrerade fordonet själv och givetvis inte heller delta som förare i tävlingen eller slutprovet.

Är du anmäld som ”medförare” kan du och kursdeltagaren turas om vid ratten. Ett krav på medförare är dock att man har ett körkort giltigt i Tyskland. I tävlingen eller i slutprovet kan du som medförare delta i en separat grupp av deltagare (så kallade ”förstartare”) och i denna bedömas som deltagare och vinna ett pris.

Är du anmäld som “medförare plus” kan du även ta med dig ett eget fordon till kursen. På så vis kan både du (som ”medförare plus”) och deltagaren köra era respektive fordon. Dock finns det en viktig begränsning: Båda fordonen får aldrig köras samtidigt på tävlingsbanan. Detta kontrolleras av oss. Fordonen förses med separat märkning. Om ni bryter mot denna regel kommer deltagaren få bli fakturerad 4 000 euro och vi kommer att rapportera det inträffade till ledningen av Nürburgring. Detta är inte öppet för diskussion eftersom vi inte får överstiga antalet bilar som är registrerade för banan. Bokningsalternativet ”medförare plus” är därför endast tillgängligt i begränsad omfattning. Beroende på antalet bokningar till kursen kan vi tvingas stänga möjligheten till detta bokningsalternativ. Därför rekommenderas tidig bokning.

Är mitt fordon försäkrat?

Tyska motorfordonsansvars- och -kaskoförsäkringar täcker för det mesta – även om omfattningen har begränsats alltmer på sistone – även skador som uppstår på Nürburgring inom ramarna för våra kurser. Detta eftersom varken våra kurser, tävlingarna eller slutprovet handlar om tidsklassificeringar, tävlingsplaceringar eller att uppnå maximal hastighet. Vid våra kurser ligger fokus på att bemästra fordonet med högsta möjliga säkerhet.

Vårt mål är att förbättra våra kursdeltagares körstil på ett sätt som gör dem ännu säkrare även i vanlig trafik. Framförallt i tävlingen och slutprovet är det bara körstilen vi bedömer, inte hastigheten. Ett villkor för alla deltagare i våra kurser är att de tecknar en omfattande ansvarsförsäkring som gäller övriga deltagare och våra medarbetare.

Trots det rekommenderar vi alla deltagare i våra kurser att de före registrering kontaktar sitt bilförsäkringsbolag och får information om vad deras försäkring täcker och vid behov tecknar en tilläggspremie. Läs även våra allmänna villkor.

För vem lämpar sig kursen?

När det gäller nybörjare (“rookies”) finns det inget annat kursformat som lämpar sig bättre för att memorera Nürburgring-Nordschleifes förvirrande och kuperade bana med dess 73 kurvor och få en exklusiv möjlighet att köra den på ett säkert sätt utanför den farliga ”turisttrafiken”. Men vårt kursformat är också idealiskt för tävlingsförare som vill repetera banan och veteraner som kan banan men vill lära sig behärska enskilda passager bättre eller öva med ett annat fordon. Hos oss lär de känna banan genom olika typer av träning, från teoretiska workshops till att vandra längs komplicerade delar av banan (”Track Walk”) och köra bakom proffs på idealspåret (“Lead & Follow”). Därefter blir deras fria körning på denna den kanske vackraste och svåraste racerbanan i världen, individuellt bedömd av våra proffs. Kursen avslutas med ett internationellt erfarenhetsutbyte med likasinnade mitt bland spännande sportbilar av alla tänkbara märken och prisklasser. Ett “måste” för bilentusiaster!

Scuderia Hanseat – Gesellschaft für sicheres Autofahren mbH
© All rights reserved.