För att du ska kunna delta i vår kurs måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Som deltagare eller medförare måste du vid tidpunkten för kursen ha ett körkort som är giltigt i Tyskland. Detta krav gäller inte passagerare som dock måste ha fyllt 14 år.
  • Ditt fordon och dess däck måste vara godkända i enlighet med gällande tysk trafiklagstiftning.
  • Det fordon du använder måste omfattas av en ansvarsförsäkring.

  • Alla fordonsmodeller är välkomna. För fordon utan fast tak är en fungerande skyddsbåge obligatorisk; dessa fordon (t.ex. cabrioleter) får endast köras på tävlingsbanan med taket på. Sidorutorna måste vara stängda på alla fordon under körning på tävlingsbanan.

  • Bullermätningar utförs vid Nürburgring. Fordon som överskrider bullergränsen är inte tillåtna respektive kommer att uteslutas från fortsatt deltagande (max ljudnivå98 dB (A) = EU-standard). Vid uteslutande på grund av detta kommer görs ingen återbetalning av deltagaravgiften!